Telefoon  +31 348 44 2764
 
Toggle Nav
Mijn winkelwagen

1. Inleiding

Het doel van deze verklaring is om de betrokkenen de informatie te verstrekken die vereist is door de toepasselijke regelgeving en in het bijzonder door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming en vertrouwelijkheid van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens (algemene verordening gegevensbescherming of “GDPR”). Aangezien u deel uitmaakt van onze zakelijke partners en contacten waarvan wij de persoonlijke gegevens opslaan, willen we u graag informeren over verschillende aspecten van de aanstaande GDPR-implementatie.

2. Verwerking van persoonsgegevens

De entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is: OSG Nederland B.V. Bedrijfsweg 5 3481 MG Harmelen Nederland NL800597898B01 Onder “persoonlijke gegevens” verstaan we alle informatie die u, zowel direct als indirect, kan identificeren. Met “verwerking” verwijzen we naar alles wat we doen met dergelijke persoonlijke gegevens, waaronder verzamelen, opnemen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, ophalen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, uitlijnen of combineren , beperking, wissing of vernietiging

3. Hoe persoonlijke gegevens worden verzameld

In de eerste plaats verzamelen we persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een bericht achterlaat via de contactpagina van onze website, wanneer u ons uw C.V. stuurt, wanneer u een overeenkomst sluit met ons of wanneer u een arbeidsovereenkomst sluit. 

Bovendien kunnen we uw persoonlijke gegevens via andere bronnen ontvangen, bijvoorbeeld als u optreedt als contactpersoon voor een rechtspersoon, door het gebruik van cookies wanneer u onze website bezoekt, door middel van surveillance video-opnamen (CCTV) wanneer u onze locatie bezoekt, of wanneer u evenementen als exposities bijwoont.

4.  Welke persoonsgegevens worden verwerkt 

We beperken de verwerking van persoonlijke gegevens om excessieve verwerking van persoonlijke gegevens te voorkomen. Bij OSG Europe Logistics sa zullen we daarom uw persoonlijke gegevens verwerken op een manier die adequaat, relevant en beperkt is tot wat nodig is in overeenstemming met de wet. 

Doorgaans zijn de typen persoonlijke gegevens die we verwerken: 

• Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, registratienummer, telefoonnummer, e-mailadres 

• Informatie over uw aankopen van de producten en diensten van onze vertrouwde partners 

• Informatie over uw gebruik van onze website en / of App 

 • De communicatie die u met ons uitwisselt via brieven, e-mails en telefoontjes

We verwerken geen gevoelige persoonlijke gegevens zoals gegevens met betrekking tot gezondheid, religie, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etniciteit, behalve wanneer we een legitiem belang of wettelijke verplichting zouden hebben, zoals voor gezondheids- en veiligheidsdoeleinden, om de werkplek aan te passen aan specifieke gezondheidsgerelateerde omstandigheden, voor het voorkomen en onderzoeken van fraude of andere criminele activiteiten, of wanneer dit door de ordehandhaving wordt vereist.

5.  Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens 

We verwerken persoonlijke gegevens alleen voor specifieke en duidelijk omschreven doeleinden en zullen uw persoonlijke gegevens niet verwerken voor doeleinden die verder gaan dan wat u redelijkerwijs van ons verwachtte. 

In het bijzonder kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden waarvoor wij een wettelijke basis hebben, zoals hieronder aangegeven: 

 • Uitvoering van een contract: verwerking van uw persoonlijke gegevens kan nodig zijn om de nodige stappen op uw verzoek te nemen voorafgaand aan het aangaan van een contract, of om het uit te voeren wanneer een contract al bestaat; 

 • Incidentbeheer: we kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken als u wordt getroffen door een incident, bijvoorbeeld op de werkvloer. 

 • Legitieme interesse: uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt wanneer dit nodig is voor onze legitieme belangen om fraude te voorkomen en vitale belangen te beschermen 

 • Wettelijke verplichting: mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij mogelijk zijn onderworpen. 

 • Om statistieken en rapportage vast te stellen 

  • Om de veiligheid van ons netwerk en onze informatiesystemen te verbeteren

6.  Delen van data

Indien nodig voor het doel waarvoor uw persoonlijke gegevens werden verzameld (zie sectie 5 hierboven), kunnen we persoonlijke gegevens overdragen aan andere entiteiten binnen de OSG-groep. 

OSG Nederland B.V. heeft passende voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat, als persoonsgegevens worden uitgewisseld of gedeeld binnen de OSG-groep, deze naar behoren worden beschermd overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. 

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan derden, vertrouwde dienstverleners die wij gebruiken om ons bedrijf te runnen, zoals transporteurs, e-mailmarketingserviceproviders die ons marketingteam ondersteunen. 

We zorgen ervoor dat derden alleen toegang hebben tot persoonlijke gegevens wanneer ze deze nodig hebben om de specifieke taken uit te voeren die nodig zijn en zich ertoe verbinden de gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te verwerken en te gebruiken in overeenstemming met onze instructies. 

Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens niet verkopen aan derden voor commerciële doeleinden. 

Wanneer persoonsgegevens uit de Europese Economische Ruimte (EER) worden overgedragen en het niveau van bescherming van persoonsgegevens niet hetzelfde is als in de EER, bieden wij passende waarborgen in de vorm van standaardcontractbepalingen en met passende besluiten. 

Op deze manier zorgen wij ervoor dat uw persoonlijke gegevens die worden doorgegeven aan derden buiten de EER, met dezelfde zorgvuldigheid worden verwerkt als in Nederland. 

Als u meer informatie wilt ontvangen over de derde partijen aan wie wij uw persoonlijke informatie kunnen doorgeven in overeenstemming met de wet of als onderdeel van een service die we aan hen hebben toevertrouwd, of over de gepaste of geschikte voorzorgsmaatregelen die we gebruiken in geval van internationale gegevens overdracht waarnaar eerder wordt verwezen, neem dan contact op met gdpr. privacy@osgeurope.com. Dat is niet langer nodig met betrekking tot het doel waarvoor ze zijn verzameld.

7.  Bewaring van uw persoonlijke gegevens 

Bij OSG Nederland B.V. zijn we niet bereid om persoonlijke gegevens langer op te slaan dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. 

Aangezien de bewaarperiode afhangt van het doel waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk werden verzameld, gebruiken wij het doel als criterium om een dergelijke bewaarperiode vast te stellen in overeenstemming met wettelijke en contractuele verplichtingen. 

Na het verstrijken van de bewaartermijn zetten we ons in om persoonsgegevens die niet langer nodig zijn in verband met het doel waarvoor ze werden verzameld, veilig te wissen, te vernietigen of te anonimiseren.

8.  Uw gegevens beveiligen 

Bij OSG Nederland B.V. zijn we vastbesloten om uw gegevens veilig te houden. Daartoe hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens naar behoren te beschermen. 

(i) behoud van een informatiebeveiligingsbeleid; 

(ii) Definities van functies en verplichtingen van elk lid van ons personeel met toegang tot uw persoonlijke gegevens, zoals behoorlijk gedocumenteerd; 

(iii) strikte beveiligingsprocedures bij de opslag en openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, en om deze te beschermen tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging; 

(iv) back-upprocedures voor kopiëren en gegevensherstel; 

(v) Training van ons personeel op het gebied van gegevensbescherming en informatiebeveiligingsnormen en -beleid van het bedrijf.

9.  Het gebruik van cookies op onze website 

Wat we verzamelen

Wij kunnen de volgende informatie verzamelen:

 • naam
 • contactgegevens, inclusief e-mailadres
 • demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses
 • andere informatie die relevant is voor klantenenquêtes en/of aanbiedingen

Voor de volledige lijst van cookies die we verzamelen, zie de List of cookies we collect sectie.

Wat we doen met de informatie die we verzamelen

Wij hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u beter van dienst te kunnen zijn, en in het bijzonder om de volgende redenen:

 • Interne administratie.
  We kunnen de informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren.
  Wij kunnen periodiek promotionele e-mails sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat u deze interessant vindt, door gebruik te maken van het e-mailadres dat u hebt opgegeven.

 • Van tijd tot tijd kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen voor marktonderzoek. Wij kunnen contact met u opnemen via e-mail, telefoon, fax of post. Wij kunnen de informatie gebruiken om de website aan te passen aan uw interesses.

 • Veiligheid
  Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en managementprocedures ingevoerd om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.

Hoe we cookies gebruiken

We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.

How we use cookies

Een cookie is een klein bestandje dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Zodra u hiermee akkoord gaat, wordt het bestand toegevoegd en de cookie helpt bij het analyseren van webverkeer of laat u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Cookies stellen webapplicaties in staat om op u als individu te reageren. De webapplicatie kan haar werking aanpassen aan uw behoeften, voorkeuren en afkeer door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.

We gebruiken verkeerslogboekcookies om te identificeren welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt ons bij het analyseren van gegevens over het verkeer op onze website en het verbeteren van onze website om deze aan te passen aan de behoeften van onze klanten. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische analysedoeleinden en de gegevens worden dan uit het systeem verwijderd.

Over het algemeen helpen cookies ons om u een betere website te bieden door ons in staat te stellen te controleren welke pagina's u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele wijze toegang tot uw computer of enige informatie over u, anders dan de gegevens die u met ons wilt delen. U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal aanpassen om cookies te weigeren als u dat wenst. Hierdoor kunt u mogelijk niet ten volle van de website profiteren.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere interessante websites. Echter, zodra u deze links hebt gebruikt om onze site te verlaten, dient u er rekening mee te houden dat wij geen controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bescherming en privacy van de informatie die u verstrekt tijdens uw bezoek aan dergelijke sites en vallen dergelijke sites niet onder deze privacyverklaring. U dient voorzichtig te zijn en de privacyverklaring te raadplegen die van toepassing is op de website in kwestie.

Uw persoonlijke informatie beheren

U kunt ervoor kiezen om de verzameling of het gebruik van uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren te beperken:

wanneer u wordt gevraagd om een formulier op de website in te vullen, zoekt u het vakje op dat u kunt aanklikken om aan te geven dat u niet wilt dat de informatie door wie dan ook wordt gebruikt voor direct marketing doeleinden
als u eerder hebt ingestemd met het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden, kunt u te allen tijde van gedachten veranderen door ons dat te laten weten via onze Contactgegevens
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij wij uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn dit te doen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u promotionele informatie over derden te sturen waarvan wij denken dat u deze interessant vindt als u ons vertelt dat u dit wenst.

U kunt informatie opvragen over persoonlijke informatie die wij over u bewaren op grond van de Data Protection Act 1998. Een kleine vergoeding is verschuldigd. Als u een kopie wilt hebben van de informatie die wij over u bewaren, stuur ons dan een e-mail met behulp van onze Contactgegevens.

Als u van mening bent dat de informatie die wij over u bewaren onjuist of onvolledig is, schrijf of mail ons dan zo snel mogelijk, op het bovenstaande adres. Wij zullen alle informatie die onjuist blijkt te zijn, onmiddellijk corrigeren.

Lijst van cookies die we verzamelen

In onderstaande tabel staan de cookies die wij verzamelen en welke informatie zij opslaan.

COOKIE nameCOOKIE Description
CART The association with your shopping cart.
CATEGORY_INFO Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
COMPARE The items that you have in the Compare Products list.
CUSTOMER An encrypted version of your customer id with the store.
CUSTOMER_AUTH An indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFO An encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Stores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHE A flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FORM_KEY Stores form key used by page cache functionality.
FRONTEND Your session ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORY The last category you visited.
LAST_PRODUCT The most recent product you have viewed.
NEWMESSAGE Indicates whether a new message has been received.
NO_CACHE Indicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
RECENTLYCOMPARED The items that you have recently compared.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS The products that you have recently viewed.
WISHLIST An encrypted list of products added to your Wish List.
WISHLIST_CNT The number of items in your Wish List.
 
 

10.  Uw rechten

Bij OSG Nederland B.V. willen we transparant zijn, niet alleen over hoe we persoonsgegevens over u verwerken, maar ook over uw rechten die aan dergelijke verwerking zijn gekoppeld. Daarom willen we u herinneren aan het bestaan van de volgende rechten: 

 • Recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die we over u bewaren; 

  • Recht op rectificatie of verwijdering van dergelijke gegevens; 

  • Recht op beperking van verwerking of om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking; 

  • Recht op gegevensportabiliteit; 

  Het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, wanneer de verwerking op dergelijke toestemming is gebaseerd; 

  U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via gdpr.privacy@osgeurope.com. 

  Om onwettige toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen, zal OSG Nederland B.V. u om een bewijs van uw identiteit vragen. 

  Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of als u een ander privacyprobleem ondervindt, verplichten wij ons ertoe om eventuele klachten met betrekking tot privacy snel te behandelen en hebben we daarom procedures die ons in staat stellen om efficiënt te reageren op elk probleem dat u heeft. 

  Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door OSG Nederland B.V. inclusief een inbreuk op de gegevens, neem dan contact met ons op via: 

  Brief aan het adres:: 

  OSG Nederland B.V. 

  Bedrijfsweg 5 

  3481 MG Harmelen 

  E-mail : gdpr.privacy@osgeurope.com 

  Als u niet tevreden bent met de manier waarop uw klacht met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens is afgehandeld, kunt u uw klacht ook melden aan commissie@privacycommission.be 

11.  Over deze privacyverklaring 

Deze privacyverklaring, die dateert van 23.05.2018, kan worden aangepast om ervoor te zorgen dat de inhoud nauwkeurig de ontwikkelingen van de regelgeving weerspiegelt, evenals wijzigingen die kunnen optreden bij OSG Europe Logistics nv. 

De nieuwste toepasselijke versie zal beschikbaar zijn op de website en we zullen u informeren over 

wijzigingen via de website en andere media.